kulupu Sage li jo lipu ni

[kulupu lipu]: | tomo | mi seme? | li kulupu | kulupu lipu pilin mi | toki pona |

toki! toki pona pa mi sona sin. toki pona li pona mute a!